Saturday, March 26, 2011

backbone words . .

Jangan cari seseorang yang sempurna untuk dicintai, tapi berikanlah cinta yang sempurna kepada seseorang dengan segala ketidak-sempurnaan yang dimilikinya!"
"Cinta itu adalah waktu, sabar dan pengorbanan! Aku boleh mencintai kamu, tapi aku perlu waktu dan aku akan melakukannya dengan penuh kesabaran... juga pengorbanan!""

No comments:

Post a Comment